RELIGIE IN HET PUBLIEKE DOMEIN'Het verlichtingsfundamentalisme doorgelicht. Over de relatie tussen mensen, media, meningen en markten' in: Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme, Donald Loose (red.) Budel: Damon, pp. 258-277.