STEDELIJKHEID ALS RENDEMENT“Het nieuwe woninkrijk. Bouwen aan urbane inter-esse” in Stedelijkheid als rendement. Privaat initiatief voor publieke ruimte. Transcity, AIR Rotterdam, pp. 54-71