0 Inleiding
1 Maat dermiddelen
2 Informatisering
3 Bodycultuur
4 Verlichting
5 Extase
6 Interval
7 Intermedialiteit
 

Boom, Amsterdam 2000

Radicale middelmatigheid.


Met dank aan Richard de Brabander, Piet Molendijk, Cokky Kraaij, Awee Prins en alle anderen voor wie denken extase en interesse is.

Inhoudsopgave

Inleiding

Dubbelzinnige middelmatigheid Kritiek en hypokritiek


1 Maat dermiddelen
Paranormalemedia: weerstandsloze communicatie
Bestaans- en genotsmiddelen: autonomie
Verslavende middelen?
Media: versnelde verplaatsing
Expressiemiddelen: kunstmatige intermedialiteit Mediamieke meditatie

2 Informatisering
Informatisering en wijsheid
ICT: speculatie en access for all
Wetenschap: speculatie en theorie Informeren, formeren en het inform
Politiek en media: interim management Globalisering

3 Bodycultuur
Lichaamscultus en media
De opstand van het natuurlijke lichaam?
Huiveren voor een chaotische materie
Uitsluiting, disciplinering en implantatie
Theoretische uitsluiting
Technologische disciplinering
Mediamieke implantatie

4 Verlichting
Geestelijke en materiële verlichting
Bewustzijn en vervreemding
Duisternis en druk
Automobiliteit als milieu
Visualiteit en contactiliteit
Autonomie en versnelling
Onbewogen Beweger: automobiliteit
Strijd tegen tweevoudig pathos: Grote Verhalen
Ontaarding en vervreemding: bodycultus zonder body

5 Extase
Alledaagse verslaving: drukdrukdruk, bedrukt, drugs
Openbare orde: volksgezondheid en veiligheid
Extase: spatio-temporele mediatisering
Extase als inform(atie): excess for all
Van inwijding naar uitweiding
Pharmakon: gif(t)
Van middel en milieu naar het ‘midden’: ‘inter’ als ervaring

6 Interval
Geweld in harmonie
Heiligheid van de schijn
Ma: tussen als extase
Spatio-temporele sensus communis: basho
Ma, openbare ruimte en cyberspace
Glocaal inter: globaal/lokaal, virtueel/actueel
Ontologie van het tussen: inter-esse

7 Intermedialiteit
Kunst en politiek: Gesamtkunstwerk
Intermedialiteit: multimedia, interdisciplinariteit, interactiviteit
Het intermediale: metafysiek, dispositief, expositie
Dasein is Design: “Ontwerpt, geworpenen op aarde!”
Authenticiteit èn vervreemding: mediamieke bevreemding
Nogmaals: kunst, politiek en leven
Het intermediale als politiek-esthetische kwaliteit