Michel Foucaults machtsanalytiek


Michel Foucault ontwikkelt in zijn werk rond 1975 een geheel afwijkende machtsnotie, waarin de traditionele begrippen van verzet, onderdrukking en bevrijding een nieuwe invulling krijgen. In het college worden twee werken van Foucault integraal gelezen en besproken: Discipline, Toezicht en Stra. De geboorte van de gevangenis (1975) en De wil tot weten. Geschiedenis van de seksualiteit 1 (1976). Daarbij zal de nadruk worden gelegd op de kritische kwalitweit van Foucaults machtsanalytiek door actuele problemen met behulp van zijn inzichten te analyseren. Naast de uridische zullen ook sociaal-economische aspecten aan bod komen.