SYMPOSIUM

MET DRIE OGEN

Intercultureel doordenken van de kruisbestuiving tussen westerse filosofie en oosterse spiritualiteit

Organisatie: dr. Henk Oosterling en mr. drs. Vinod Bhagwandin

Oosterse ideeën zijn al vele decennia gezeteld in de bovenkamers van westerse individuen, terwijl oosterse levenspraktijken al in vele huiskamers worden beoefend. In menig interieur prijkt een Boeddhabeeldje, terwijl termen als karma, reïncarnatie en verlichting inmiddels tot het spiritueel vocabulaire behoren. Er zijn al bibliotheken vol geschreven over de tao van fysica en de zen van wat-dan-ook. Martiale kunsten en yoga zijn slechts de meest gangbare praktische omgangsvormen met de diversiteit van oosterse denkwijzen. Sommigen menen dat deze gestalten van culturele andersheid inmiddels ‘eigen’ zijn aan de westerse cultuur, anderen menen dat ze iets vreemds blijven behouden. Willen we dat echt begrijpen, dan zal het westerse zelfbeeld moeten veranderen.

Voor denkers en doeners is het nog interessanter na te gaan hoe de spanningsvelden tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen in het westerse gedachtegoed doorwerken. Wat heeft de kruisbestuiving tussen westerse filosofie en oosterse spiritualiteit aan nieuwe ideeën en nieuwe levenspraktijken opgeleverd? Op het snijvlak van het universitaire en het buiten-universitaire, van de theoretiserende distantie en de praktiserende betrokkenheid dient zich een interculturele ervaring aan. Deze ervaring door-denken vergt een heroriëntatie op monodisciplinaire en monoculturele benaderingen en alledaagse evidenties.

Op dit symposium staat de benadering centraal van dr. Douwe Tiemersma, filosoof aan de Faculteit der Wijsbegeerte en tevens yoga- en meditatieleraar. Na meer dan dertig jaar beide sporen te hebben gevolgd, neemt hij afscheid van zijn academische loopbaan. Met ‘drie ogen’ kijkt hij naar het interculturele: een filosofisch, een praktisch en een spiritueel oog. Het is vanuit deze gelaagde blik dat gerenommeerde interculturele denkers met elkaar en met Douwe Tiemersma in gesprek gaan. Het gesprek tussen prof. dr. Heinz Kimmerle, prof. dr. Jos de Mul, prof. dr. Otto Duintjer, drs. Awee Prins, prof. dr. Jan Sperna Weiland, dr. Douwe Tiemersma, prof. dr. Wim van Binsbergen, Nico Tydeman, prof. dr. Koo van der Wal en dr. Han de Wit wordt gemodereerd door dr. Henk Oosterling.

In het najaar zal onder redactie van dr. Henk Oosterling en mr. drs. Vinod Bhagwandin bij Uitgeverij Asoka een bundel verschijnen op basis van de bijdragen aan dit symposium. Daarin zullen ook prof. dr. Ilse Bulhof en dr. Bruno Nagel een bijdrage leveren.

Datum: vrijdag 8 april 2005
Tijd: 10.00 – 17.45 uur (aansluitend borrel)
Locatie: Forumzaal, M-Gebouw, Erasmus Universiteit, Burg. Oudlaan 50, Rotterdam

Toegang: € 25 / studenten € 10 (inclusief koffie, thee, lunch en borrel) Inschrijving gewenst wegens beperkte capaciteit van de zaal. vanwege het beperkte aantal plaatsen in de zaal voor inschrijving s.v.p. eerst per e-mail (centrum@spiritualiteit-filosofie.nl) een bevestiging inzake beschikbare plaatsen vragen. Daarna inschrijving door overmaking kosten deelname op girorekening 9109833 t.n.v. CSF te Rotterdam onder vermelding van ‘Symposium’ en het aantal personen.

Meer informatie: tel. 010-4088963 (Linda Degener, secretaresse Faculteit der Wijsbegeerte) of e-mail degener@fwb.eur.nl. Zie ook www.henkoosterling.nl en www.filosofie-oostwest.nl

Organisatie: Faculteit der Wijsbegeerte EUR en Studium Generale EUR in samenwerking met Stichting Filosofie Oost-West, Uitgeverij Asoka, Organisatie Hindoe Media (OHM), Advaita Centrum en Centrum voor Spiritualiteit en Filosofie