‘Don’t Look Now: Beelden om van af te zien’, culturalistische perspectieven op grenzen van de verbeelding in de kunst, Filmhuis, Den Haag, 19.00 uur.