Hoor/werkcollege ieder dinsdag 11.00-13.00 uur vanaf 6-02 t/m 15-05
Erasmus Universiteit Rotterdam, Fac. der Wijsbegeerte

Gilles Deleuze / Félix Guattari

A Thousand Plateaus. Capitalism & Schizophrenia

In 1980 verschijnt het tweede deel van Capitalisme et Schizophrénie, het boek dat Deleuze samen met Guattari in 1972 met deel 1. Anti-Oedipe was begonnen. Het tweede deel biedt een compilatie van teksten waarin vanuit allerlei systematische perspectieven de rizomatische methode wordt toegepast die in het eerste artikel wordt uiteengezet. Indachtig hun definitie van filosoferen - het creëren van concepten - (een definitie die beide auteurs in hun laatste boek What is Philosophy? [1991] uitwerken) worden in een vijftiental bijeenkomsten alle 'hoofdstukken' integraal tegen de achtergrond van hun overige werk behandeld. Het accent ligt vooral op de actuele zeggingskracht van het boek.

Nb. Voor de eerste bijeenkomst dient de introductie Rhizome te zijn gelezen!

Doel
Inzicht krijgen in het begrippenapparaat van het differentiedenken en specifiek de door Deleuze en Guattari ontwikkelde rizomatiek met het oog op de hedendaagse globalisering. Het gehanteerde optiek is politiek-esthetisch en politiek-filosofisch om inzicht te krijgen in de relaties tussen filosofie, kunst en politiek.

Verplichte literatuur
Gilles Deleuze/Félix Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism & Schizophrenia.
Er zijn verschillende Engelse uitgaven beschikbaar. Naast de Engelse vertaling wordt ook de Franse tekst gebruikt.

Aanbevolen literatuur
Charles J. Stivale, Gilles Deleuze. Key Concepts. Acumen, Chesham 2005.
Paul Patton (ed.), Deleuze. A Critical Reader, Blackwell, Oxford 1996.
Henk Oosterling & Siebe Thissen (red.), Chaos ex machina. Het ecosofisch werk van Félix Guattari op de kaart gezet. CFKj 1, CFK, Rotterdam 1998.
(op de faculteit verkrijgbaar) Voor reeds elders ingeschreven studenten met masterniveau gratis; voor cursisten euro 380.

Info en inschrijving:

geluk@fwb.eur.nl
molendijk@fwb.eur.nl