back
 
Agenda
Juni 2012 Uitzending Human: Oosterling over Foucault.
   
31 mei 2012 Debat tussen Henk Oosterling en Isabelle Stengers o.l.v. Sjoerd van Tuinen, De Unie, Rotterdam 20.00 uur.
   
12 mei 2012 Seminar ‘Zenboeddhisme en differentiedenken’, Filosofie Oost West, Utrecht,
10.00-17.00 uur
   
30 maart 2012 Lezing ‘Penitentiaire reflecties’ , bij afscheid van Leo Jansen, en debat met Victor Lamme, Universiteit van Brabant, Tilburg 14.00 uur.
   
27 maart 2012 Lezing ‘Rotterdam Vakmanstad: integrale en duurzame gebiedsontwikkeling’, Erasmus Universiteit, 13.00 uur.
   
6 maart 2012 Deelname debat over werk en mens Gregory Bateson (Steps to an ecology of mind), CREA Amsterdam, 20.00 uur
   
2 maart 2012
Presentatie boek Prikkeldraad, en tentoonstelling met werk van Erwin Olaf en Ronald Ophuis, galerie DEK22, Willem Buytenwegstraat, Rotterdam, 20.00 uur
   
5 februari 2012 Rondetafelgesprek Boeddhisme en politiek met Otto Duintjer, Han de Wit, Jan Bor, Henk Oosterling en minister Melanie Schultz, ISVW, Leusden.
   
3 februari 2012 Openingslezing ‘Filosoferen in de 21e eeuw’ voor VWO 5 leerlingen, Nederlandse Filosofie Olympiade, ISVW, Leusden
   
27 januari 2012 Keylecture Symposium bij expositie 'NijverJHEDEN, Me Craft/You Industry, Zuiderzeemuseum i.s.m. Premsela Stichting, Zuiderzeemuseum Enkhuizen.
   
13 december 2011 Thematische keylecture "Talenten, competenties & skills", tweedaags-symposium LINT, Demos, steunpunt voor participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport, Budascop, Kortrijk België.
   
31 oktober 2011 Inleiding en debat presentatie Foucault publicatie 'Moed tot de waarheid', i.s.m. uitg. Boom & , Rode Hoed, Amsterdam 20.00 uur.
   
18 oktober 2011 Lezing 'Addiction and Radical Mediocrity', trajectory Academic Thinking , Bachelor European Public Health, vakgroep Health, Ethics and Society, Universiteit van Maastricht, 15.45 uur
   
23 november 2011 Lezing, "De kunst van het openbaren", lezingenreeks
"Bezwarend materiaal", thema: Openbaarheid, Toneelhuis (Bourla), Brussel
   
20 oktober Lezing "Skillcity: publiek-private samenwerking", seminar
"Succesvol samenwerken in ketens en netwerken",
Focus Conferences, Nijenrode Business University.
   
14 oktober 2011 Seminar "Leiderschap: relationele authenticiteit",
B-Dare management, Garderen
   
september-oktober 2011 Initiatief, coördinatie en deelname 'Penitentiaire filosofie',
cursus 3 voor gevorderden, Penitentiaire Instelling Krimpen.
   
7 september 2011 Key lecture "Rotterdam Skillcity: social design as design activism",
Annual Conference, Design History Society/Fundació Història del Disseny & Barcelona
More information: www.historiadeldisseny.org/congres
   
2 september 2011 Referaat 'Zelfverzekerde' verantwoordelijkheid. Of valt er nog wat te kiezen binnen het assurantieve paradigma?´,
in kader van ThinkDenk Felix Meritis, Amsterdam
   
10 juni 2011 Lezing "Ecosofie",debat 'Ecologie en Onbehagen', symposium
'De onderbuik van Nederland", met Eelke de Jong, Hans Boutellier, Klaas van Egmond en Henk Oosterling, o.l.v. Henk Manschot, Universiteit voor Humanistiek,
Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht,
14.00 uur
   
4 juni Keylecture "Honorable Copyright – Relational Authenticity in Japan and China",
Manifestation DMY, Premsela Foundation,
Berlin, Tempelhof,
14.00 uur.
Zie: www.premsela.org/designworld/copyculture/
   
27 mei Lezing, "Een Dag Zonder Techniek. De Wezenloze Wijsheid van de Onbewogen Beweger",
Stichting Brandstof, grootse ideeën voor alledaags leven,
Nieuwe Keizersgracht 1, Amsterdam,
16.00 uur
   
21 mei Lezing 'The Epitaph and Beyond',
tijdens boekpresentatie 'I Read Where I Am, Exploring New Information Cultures', Graphic Design Museum, Uitgeverij Valiz, Institute of Network Cultures,
Bibliotheek Amsterdam
16.00 uur
   
8 april "Woorden als daden", interview door Wim Brands,
Nacht van de Filosofie,
Felix Meritis, Amsterdam,
22.30 uur
   
21 januari Seminar "Vakmanschap en relationele authenticiteit",
B-Dare management, Garderen
   
   


Remarks questions information Email Dr H.A.F. Oosterling