CONTEMPORAINE FILOSOFIE EN HAAR VOORGESCHIEDENIS

Dialectische filosofie en differentiedenken: inleiding

Inhoudsopgave

1 Dialectische traditie

I. Hegel
Tekst: Fundering van de dialectiek
Schema overzicht Hegel tot nu
Schema overzicht Hegel
Schema overzicht Kant
Schema Hegel Sein
Schema Kant analytiek
Schema Filosofie systematiek
Schema Hegel tegenspraak
Schema Hegel fenomenologie
Schema Filosofie systematiek II
Schema overzicht moderniteit
Schema Hegel Logik begin
Schema Hegel Reflexion Begriffe
Schema Barthes en invloeden
Schema Vertoogsanalyze

II. Marx
Tekst: Maatschappelijke arbeid als substraat van de dialectiek

III. Lenin en Lukacs
Tekst: De herontdekking van de dialectiek

IV. Adorno en Habermas
Tekst: Transformatie van de dialectiek

2 Differentie aanzetten

V. Nietzsche
Tekst: Tegenspraak als (af)grond

VI. Freud
Tekst: Bewustzijn van het Onbewuste

VII. De Saussure
Tekst: De structurele grondslag van het teken

VIII. Lacan en Barthes
Tekst: Vertoog en subjectiviteit.

Tussententamen dialectiek