Jacques Derrida: Over kapitalisme en fundamentalisme

 

Cursusode FW-WVW4012
Studiebelasting 7 ECTS
Periode Semester 1
Docenten dr HAF Oosterling
Onderwijsvorm werkcollege 1 x per week 2 uur
Toetsvorm Essay
Doelstelling Inzicht krijgen in de Derrida’s analyse van de geopolitieke ontwikkelingen na de ondergang van de Sowjet Unie en de opkomst van de Verenigde Staten als hegemoniale macht en in staat zijn daarvanuit hedendaagse geopolitieke ontwikkleingen kritisch te analyseren
Contactpersoon dr HAF Oosterling (tel.nr. 010-4088981) (email hafo@xs4all.nl)

 

Derrida publiceert in de jaren negentig van de 20e eeuw een tweetal teksten waarin hij na de val van de Muur de spookachtige doorwerking van het marxisme en de ‘religious turn’ analyseert. In de eerste tekst kritiseert hij het door Fukuyama onderbouwde neo-liberalisme, in het tweede wijst hij op de eerste sporen van het opkomende fundamentalisme die in het globaliseringsproces besloten liggen. Het gaat om de differentiefilosofische deconstructie van het globale streven naar identiteit. Beide boeken worden integraal gelezen en als context gebruikt om de daarop volgende geopolitieke ontwikkelingen en recente gebeurtenissen – van de verkiezing van Obama en het oplevende Russisch expansionisme tot aan de door de kredietkrisis onder druk gezette marktfundamentalisme – te herlezen. Enige achtergrondkennis is gewenst en kan verkregen worden via de als secundaire literatuur opgegeven teksten.

Verplichte literatuur
- Jacques Derrida, Specters of Marx. The State of Debt, the Work of Mourning & the New International . (vert. Peggy Kamuf), Routledge 1994, ISBN 0-415-91045-5
- Jacques Derrida and Gianni Vattimo, Religion. Polity Press 1998. ISBN 0-7456-1834-0

Aanbevolen literatuur

  • Henk Oosterling, Door schijn bewogen. Naar een hyperkritiek van de xenofobe rede, Kampen 1996; integraal hfdst. 9,10,12,13
  • Henk Oosterling, “ICTheology and local interesse. Desacralizing Derrida’s chora" in: Essays zu Jacques Derrida and Gianni Vattimo, Religion. Ludwig Nagl (Hrsg.), Peter Lang Verlag, Frankfurt a/M 2001, pp. 109-130;
  • Henk Oosterling, 'Duivelscirkel der fundamentalismen. Aanzetten tot discursief exorcisme' in Fundamentalisme. Face to face, Marc De Kesel & Ignaas Devisch, Kampen: Klement/Pelckmans 2007, pp. 150-173.
  • Henk Oosterling, 'Het verlichtingsfundamentalisme doorgelicht. Over de relatie tussen mensen, media, meningen en markten' in: Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme, Donald Loose (red.) Budel: Damon, pp. 258-277.