Courses 2009

Regular Courses Philosophy
Courses Philosophy 1985-2009
Mastercolleges 1990-2009


Mastercollege differentiedenken 1e semester 2010-2011

Henk Ooosterling

Henk Oosterling. Het werk van Michel Foucault. Een analyse van heel het oeuvre vanuit de gedachte van de parresia. Vanaf woensdag 8 februari 2012, H5-32
Meer informatie

Dialectische filosofie en differentiedenken Inleiding

Collegejaar 2011 - 2012

Trimester 2 Bachelor 1
Iedere woensdag vanaf 11 januari
11.00 - 12.45 uur

Marx
Nietzsche
Freud

 

De cursus geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het dialectische denken. Daarbij staat de opvatting centraal dat de werkelijkheid wordt gekenmerkt door fundamentele tegenstrijdigheden die vanuit een daaraan ten grondslag liggende dynamiek naar hun eigen opheffing streven.

Kant
Hegel
Marx
Lukacs
Adorno
Habermas
Slavoj Zizek
Kant
Hegel
Marx
Lukacs
Adorno
Habermas
Zizek


Met de systematische fundering in het werk van Hegel en Marx als achtergrond worden de historische ontwikkelingen binnen het dialectische denken geschetst. Daarin wordt ruimschoots aandacht besteed aan ontwikkelingen in de 19e eeuw.


Nietzsche De Saussure Freud
Nietzsche
De Saussure
Freud

Nietzsche wordt als een criticus van de dialectiek behandeld en het werk van Freud en De Saussure wordt gebruikt om de overgang naar het differentiedenken inzichtelijk te maken. Zo wordt duidelijk hoe het dialectische denken zich als een 19e eeuws debat ontwikkeld, zowel vanuit een interne als externe kritiek ontwikkeld.

Lacan
Barthes
Levi-Strauss
Althusser
Foucault
Lacan
Barthes
Levi-Strauss
Althusser
Foucault


Als vervolg op dit debat zullen enkele 20e eeuwse vertegenwoordigers van de Kritische Theorie, Adorno en Habermas en identiteitcritici als Bataille, Levi-Strauss, Barthes, Lacan, Althusser en Foucault worden behandeld. Naast de secundaire, Nederlandse teksten zullen op Blackboard ook korte primaire teksten van de diverse denkers, die tijdens de cursus worden behandeld, worden opgenomen.

 

meer informatie

Home