Inhoudsopgave

Voorwoord
H.A.F.Oosterling/A.W.Prins

La chair. Het vlees van de wereld
Merleau-Ponty over Cézanne
Douwe Tiemersma

Als de geest in het vlees verdrinkt …
Over Bacon en Bataille
Henk Oosterling

De geboorte van een universum
Masson en Nietzsche
Cornée Jacobs

Strategieën van het vlees
Hommage aan John Cage, ondanks Adorno
Leon de Haas

De projectie van het ware lichaam
Derrida overArtaud
Heinz Kimmerle